hoofdstuk 2 kunstenaarsoog vs. meten

kunstenaarsoog

Hoofdstuk 2

kunstenaarsoog vs meten

Als je begint aan een tekening of schilderij ‘naar de waarneming’, dan is het het beste om eerst te proberen om met het blote oog, je kunstenaarsoog, de verhoudingen in te schatten, zo train je je vaardigheden het best. Pas als het niet lukt ga je meten.