kunstenaars oog vs meten

Eerst kijken met je ‘kunstenaars-oog’, pas meten als het niet lukt

Maar de beste methode is om je kunstenaarsoog te ontwikkelen dat wil zeggen dat je leert in te schatten hoe de verhoudingen in elkaar steken. Dus eerst begin je een tekening zonder te meten en je gaat pas meten als je er niet uitkomt. Je gaat dus niet af op op meten maar op ‘zien’. 

Kort gezegd: ‘meten’ gebeurt aan de hand van een penseel, potlood of liniaal, ‘zien’ gebeurt aan de hand van je inzicht als kunstenaar.

Verhoudingen inschatten​

Maar de beste methode is om je kunstenaarsoog te ontwikkelen dat wil zeggen dat je leert in te schatten hoe de verhoudingen in elkaar steken. Dus eerst begin je een tekening zonder te meten en je gaat pas meten als je er niet uitkomt. Je gaat dus niet af op opmeten maar op ‘zien’. Zo oefen je het beste en je zult zien dat je hierin snel groeit. MITS je veel schetst.

Leer veel te schetsen​

Daarom is schetsen zo belangrijk. Door telkens weer te schetsen sta je jezelf toe om fouten te maken en die fouten daar leer je van. Elk foutje dat je oplost is een probleempje dat je oplost en daardoor groei je. Die fouten kun je corrigeren en je kunt dus gewoon je gum gebruiken als gereedschap als iets niet klopt en dat is heel geoorloofd. Vele grote kunstenaars maakten schetsen en corrigeerden die grondig. 

Schetsen is onderzoeken​

Daar is een schets ook voor bedoeld: om te onderzoeken. Dus als je leert om eerst te schetsen en af te gaan op je kunstenaarsoog door te leren inschatten hoe de proporties zich verhouden, word je daarin steeds beter en krijg je schets ook een bepaalde losheid en directheid, een bepaald los ‘handschrift’. Belangrijk bij het schetsen is dat je het regelmatig doet. Schetsen is op een losse manier probleempjes oplossen op je tekenpapier of schilderdoek, door jezelf vragen te stellen hoe situaties in elkaar zitten. Hierdoor groei je snel. En natuurlijk altijd: veel oefenen.