hoofdstuk 3 verhoudingen

verhoudingen onderzoeken

Wanneer in een tekening of schilderij de verhoudingen niet kloppen dan zit die tekening niet lekker in z’n vel. Een toeschouwer zal dat ook zien en tenzij het heel duidelijk de bedoeling is (dan moet je dat heel duidelijk laten blijken) is het vaak een teken van on-professionaliteit. Leer onderzoekend te werken en onderzoek die verhoudingen zodat ze beter kloppen…

De Drie Gezusters | Aquarel

Leer verhoudingen te zien

Leer verhoudingen te ontdekken door je onderwerp te bestuderen. Vergelijk altijd twee of meer ‘objecten’ in je tafereel met elkaar en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

  • groter / kleiner
  • hoger / lager
  • feller van kleur / minder fel
  • scherper / vager
    etc.

Je mag ook meten met je penseel terwijl je je tafereel onderzoekt…

Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/1 stappen