proporties

Eerste stappen


Eerste stap

Dus binnen je grote tekenvlak maak je eerst een grote lay-out met hulplijnen en in die grote lay-out maak je weer kleinere vlakverdelingen en daarin weer kleine vlakverdelingen en dan kun je alles veel makkelijker terugvinden. Ook blijkt dat als je zo werkt de verhoudingen steeds veel beter kloppen. Het is even wennen omdat je een andere discipline moet aannemen. Vaak heb je n.l. als tekenaar de neiging om meteen naar een detail te stormen en dat uit te werken. Wat je dus te doen staat is een stap terug nemen en steeds kijken naar het grote geheel en van daaruit de details vinden.

Het grote tafereel onderverdelen in een lay-out.

tafereel onderverdelen

Eerste stappen Meer lezen »

Kleinere hulplijnen


kleinere onderverdelingen

Kleinere onderverdelingen

Een ander groot voordeel van werken op deze manier is dat je de compositie beter in de hand hebt. Om een goede compositie te creëren moet je eigenlijk weer terug redeneren en in dat geheel een hiërarchie maken waarin sommige delen minder belangrijk zijn en andere delen weer heel belangrijk. We komen hier later op terug.

Wissel steeds je blikveld af van het hele tafereel naar het detail

Kleinere hulplijnen Meer lezen »

artist toolbox

Van groot naar klein

van groot naar klein

begin te werken vanuit het hele tafereel

Eerst de ‘lay-out’

 

Als je een tafereel begint te te schetsen in potlood, dan beginnen veel mensen snel met een bepaald detail in te vullen en daaraan volgend detail vast te knopen weer een volgend detail en zo de hele tekening in te vullen. Kunstenaars hebben daar een term voor, het is niet een altijd positieve term, het wordt ‘breien’ genoemd.

 

Focus eerst op het geheel, daarna pas op details

 

Het aan elkaar breien van verschillende details, het ene detail en dan het volgende detail en dan zo voort, totdat je een geheel hebt. Maar als je steeds focust op een detail dan is je blikveld gericht op dat ene detail en niet op de verhouding, de relatie met andere details. dus de verhoudingen van de proporties van een detail die zich verhouden tot het andere detail uit het oog.

Maak eerst een ‘lay-out’ van je tafereel

 

Daarom gaat een geschoolde kunstenaar eerst het hele tafereel in kaart brengen in een layout dus dat wil zeggen het hele vel papier indelen en de verschillende onderdelen van een tafereel een plek geven. Dat kan op een hele losse manier. Dit kan ook vrij snel als je eenmaal die grote lay-out hebt staan dan kun je binnen die layout weer andere kleinere voorwerpen of onderdelen of mensen een plek geven. Alles krijgt op die manier zijn juiste plek en de juiste verhoudingen van de proporties worden op deze manier makkelijker gevonden.

 

Schetsen is the way to go

 

alles kan op een schetsmatige manier waardoor je steeds kunt blijven schuiven met onderdelen van de tekening. Je kunt dingen verplaatsen, je kunt dingen weglaten, je kunt misschien iets toevoegen en dit op een speelse manier.

Van groot naar klein Meer lezen »